• Verhuur

    Heeft u met spoed een machine/product nodig? Neem telefonisch contact met ons op!

Woonkracht10 brandgangen

IT diameter 315, figureert als buffer met een overstort erop aangesloten en desnoods lozen we op het riool. Het doel van het systeem is om hemelwater terug te brengen in de grond.
Zoveel mogelijk recycling laten plaatsvinden zonder dat er water wordt afgevoerd naar de waterzuivering.